Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018


Tên Game: The Bell Chimes For Gold;
 金のために鐘は鳴る
Thông Tin:
Hệ Máy: PC
Ngôn Ngữ: English
Phiên Bản: 1.0
Thể Loại: ADV, RPG
Nhà Phát Hành: Otusun Club
Sekai Project
Denpasoft
Ngày Phát Hành: 25/10/2015
(cập nhật lần cuối: 4/6/2018)
Dung Lượng: 264MB

1 Số Hình Ảnh Trong Game:

Link Down: 

Pass: hentailxers.site

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét