Thứ Tư, 9 tháng 5, 2018


        Imformation:https://www.patreon.com/user?u=4919886
              Company:Team Ehiro
              Release date:19/04/2018
                         Size:264,2 MB

Trisha Azizi, một pháp sư trẻ, người mới bắt đầu làm việc tại The Mage Depot. Bạn có nhiệm vụ thu thập thẻ ma thuật đã được phân tán ra khỏi thành phố, trong khi gặp gỡ những bạn thú vị .
Cốt truyện xoay quanh việc những chiếc thẻ sẽ biến đổi những ai chạm vào chúng. Hiện tại, thẻ duy nhất được triển khai là thẻ không có thẻ, một thẻ hoàn tác chuyển đổi.

                     1 số hình ảnh trong game


Link Down

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét