Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2023

 


TÊN GAME: SLAVE DOLL

NGÔN NGỮ: MULTI LANGUAGE

TÓM TẮT:

Hành trình huấn luyện nô lệ, có 2 ending ứng với hai chỉ số Orgarm và Sanity, tuỳ thuộc cái nào đạt 200 trước.

HÌNH ẢNH TRONG GAME:


LINK DOWN:

Drive

Pass: hentailxers.site

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét