Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018
Tên Game: Sarah of the Rotation Cut; 
回転切りのセイラ
Thông Tin:
dlsite.com/maniax/work/=/product_id/RJ155863.html
Hệ Máy: PC
Phiên Bản: v2.2.1
Ngôn Ngữ: English
Thể Loại: RPG
Nhà Phát Hành: HO_Works
Ngày Phát Hành: 25/5/2015
Dung Lượng: 261MB

1 Số Hình Ảnh Trong Game:Hướng Dẫn Chạy Game: Giải nén file zip "xp_rtp103" rồi chạy file exe vừa giải nén bằng locale emulator. Xong rồi trở lại thư mục game và chạy file "game.exe" cũng bằng locale emulator.

Link Down:
Pass: hentailxers.site

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét