Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017Tên truyện: Nữ tướng quân / Female General

Tác giả: Feather

Thể loại: BDSM, action, slave,...

Người dịch, edit: LaHétTrongToaLét

Nội dung: 
Dựa trên lịch sử Trung Quốc, truyện kể về cuộc chiến giữa quân Thanh và Thái Bình quân...
Phần 2 này sẽ đi sau hơn vào các cảnh tra tấn

Link đọc online
Phần 1

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét