Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017


Tên truyện: Nữ tướng quân / Female General

Tác giả: Feather

Thể loại: BDSM, action, slave,...

Người dịch, edit: LaHétTrongToaLét

Nội dung: 
Dựa trên lịch sử Trung Quốc, truyện kể về cuộc chiến giữa quân Thanh và Thái Bình quân...

Link đọc online
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét