Thứ Ba, 8 tháng 6, 2021  Phòng Kín Huấn Luyện Con Giống 1+2

 

Tóm tắt cả 2 phần là bạn bắt cóc 1 mục tiêu huấn luyện chúng thành thứ bạn muốn,chú ý đến thanh trạng thái để đạt được mục đích của mình,có 3 bad end là mục tiêu phản kháng giết bạn và 7 ending khác nhau từ bạn chơi chán rồi bạn giết con giống hoặc thả con giống ra đến  con giống bị mid break phục tùng bạn


 

PC Phần 1:drive

PC Phần 2:drive

PASSWORD: hentailxers.site

*Tội Phạm Ấm Dâu*

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét