Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019
Thông tin game:

-Bạn vào vai jason và bị đá ra khỏi nhà. Và bố bạn bát bạn chịch mẹ kế của bạn. Bơ phẹc tao là nuốt không nổi rồi. Câu chuyện bắt đầu...

ng h nhà sn xut/tác gi ti:

Link Down:

PC: - MEGA

Android: - MEGA

Mt s hình nh trong game:

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét