Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019
TOP GAME CA Py

Thông tin game:

-Thế giới bị nhiễm virus 1 cách khôn vãi loèn là chỉ giết mấy thằng đực rựa đã sống hơi lâu. Để lại đàn bà và mấy đứa young boy trở xuống.Từ trong ra ngoài chỗ mẹ nào cũng có zombie sẵn sàng cắn đít mày.Nhưng cũng không thể ngắn cản mày chịch được đâu . Câu truyện bắt đầu...

ng h nhà sn xut/tác gi ti:
Nhóm việt hóa có tâm nào đó...(vô danh)

Link Down:

PC: -GGDrive
Mt s hình nh trong game:

#TopGameP
~Py


LIKE and Share this article: :

1 nhận xét: