Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019


Tên Game: If You Love Me, Then Say So!;
私が好きなら「好き」って言って!
Thông Tin: 
Hệ Máy: PC
Ngôn Ngữ: Anh/Nhật
(bản được đăng là bản Anh)
Thể Loại: ADV
Nhà Phát Hành: Chuablesoft
Ngày Phát Hành: 30/10/2015 (bản Nhật)
                             13/12/2018 (bản Anh)
Dung Lượng: 4,49GB
Nội Dung: Nàng tiên sinh ra từ quả táo...

1 Số Hình Ảnh Trong Game:
Link Tải:

Mật Khẩu: hentailxers.site
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét