Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019


Game: Diviner Knight Towako ~Wicked Incubus Breaker~
Nhà sản xuất: Black Lilith
Version: Completed
Nội dung: Từ xưa xuất hiện một bọn gọi là diviner và bọn nó sống đến bây giờ. Trong công cuộc cách mạng đổi mới 4.0, các diviner phải sống ẩn mình. Nhưng đéo, một số thằng lại dùng sức mạnh của mình để phá phách. Chính phủ đã thuê các diviners đáng tin cậy, gọi là knight, để giúp diệt trừ mấy thằng mất dạy này.
Thả thínhPCMega
Pass: hentailxers.site


LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét