Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018


INNOCENT WITCHES
VERSION 0.2.1b
Thông tin game
Hello ae. Ae còn nhớ mấy game của sad crab không? Witch trainer hay mới đây là innocent witches chứ?
Và biết gì chưa? Innocent witches đã cập nhật lên bản 0.2.1b rồi
Điểm mới của phiên bản (gg dịch + trình tiếng anh như cẹc):
1. Thêm school wing (hãy nhớ cách ra khỏi cửa sổ :))
2. Thêm vị trí đặc biệt (quăng thuốc ra cửa sổ)
3. Làm lại Helena
4. Làm lại đống giấy tờ. Giờ ngắn hơn và đa dạng hơn. (không hiểu lắm, chắc mấy cái đọc sách chăng?)
5. Minerva được triệu tập không chính thức (buổi tối đúng không nhỉ?).
6. Perfect meeting đã có thể kết thúc rồi.
7. Thêm sự kiện với Luna.
8. Thêm nhân vật mới đó ɷ◡ɷ
9. Thêm thợ máy cho kí túc (?? :) ??). Bạn phải tự tìm ra :((.
10. “All the bugs that are there for you to catch” (điển hình của các thanh niên developer vui tính :)))

Chút ảnh Và thôi, không dài dòng nữa, LINK DOWN NÀO:
Pass: hentailxers.site (phòng trường hợp các thanh niên không nhớ hoặc không để ý)
Wallthrough (mới đến 0.1B)
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét