Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018


Nếu khởi động visual novel mà không hiện ra cái gì hay hiện ra cái bảng "has stopped working" mà không thấy cái file crack đâu thì bật cái này lên rồi bỏ icon game vào màn hình này.

Nguồn: https://azure.kdays.cn/onekeyunlock/
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét