Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018
THÔNG TIN GAME:

Bạn được đưa qua 1 cánh cửa bí ẩn và vào thế giới rồng. Và ẩn sâu trong cái thế giới mới là cái âm mưu gì đó thì kệ nó.Quan trọng là mặn và game nặng nên điện thoại yếu không chơi được đâu.Lần sau tôi sẽ tìm game nhẹ cho


THỂ LOẠI:

VN,Mặn,dragon,tôi cũng méo biết thể loại gì nữa :v

NGÔN NGỮ:

ANH

SIZE: 1GB


LINK DOWN GAME:


Android: GGdrive


~Py

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét