Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018


Tác giả: はねつ
Thể loại: Big Boobs, Loli, Swim Suit, Tentacles, Succubus, X-ray,
Bunny Suit, Monster Girl
Nhận xét: Tác giả vẽ theo phong cách hơi cổ tý vì phần mặt vẽ hơi to nên sẽ có 1 vài người nhìn không đẹp nhưng nhờ như vậy mới làm nên điểm đặc trưng của tác giả

1 số hình ảnh tham khảoLink Download: Google Drive
Link xem: Google Drive
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét