Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Tác giả: とらいし666
Thể loại: Loli, Swim Suit, Cosplay, Flat Chest, Kemomnomini, Doujinshi, Bikini, Bunny Suit
Nhận xét: Tác giả này rất cuồng Loli và vẽ kiểu thực tế hóa không theo kiểu moe hóa

1 số hình ảnh tham khảoLink Download: Google Drive
Link xem : Google Drive
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét