Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017


TÁC GIẢ:
JUU-DO

TRANS VÀ EDIT:
LẠC THIÊN TEAM

THỂ LOẠI:
BB ; ROMANCE ; SUPER NATURAL ; Succubus ; HAREM  ; ACTION

NỘI DUNG:
một giống loài khác với loài người nhưng trà trộn vào cùng chung sống với con người. giống loài đó là con cháu của lilith- eva đầu tiên

LINK DOWN:
....

LINK XEM ONLINE
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét