Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Tên khác: 大きい女の子は好きですか?; Do you like big girls?

Thể loại: Comedy, Ecchi, Harem, Romance, Seinen, Smut

Tác giả: AIZOME Gorou

Nhóm dịch: [S]ky [G]arden [G]roup

Sơ lược:

Đại khái là phi công trẻ cưỡi máy bay già, điều đáng nói ở đây là một giàn bà già BB

DOWNLOAD:

LINK XEM ONLINE:
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét