Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016
Tên game: Seed of Evil.
Thể loại: Rpg Maker, RPG, Adventure, Rape, Tentacle, Holy, Nun...
Dung lượng: 295MB.
Nội Dung: Kể về cuộc phưu lưu của 1 nàng priest ( hay là nun mình không rõ lắm về thiên chúa ) đi tìm hiểu về nguồn nước độc, thanh trừng quái vật, trừng trị kẻ xấu.... tuy nhiên thì không phải cái gì cũng dễ dàng, bọn quái vật sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để hiếp dâm cô bất cứ lúc nào. Cô sẽ làm gì để cứu ngôi làng và bảo vệ sự tinh khiết của mình, hay là sẽ bị sa ngã,...
Game Play: Khá hấp dẫn, có nhiều ending, bad ending và true ending. khi bạn mở được true ending (purity ending ) thì bạn sẽ mở full CG. ( ở save 8 và save 2 của mình đã mở sẵn cho bạn nào lười chơi và chỉ thích xem rape ! )
Một số hình ảnh:

Hướng dẫn lựa chọn đầu game:


Link download: 


LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét