Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016Giới thiệu: vào vai 1 thanh niên đeo mặt nạ (theo mình thấy hình như đc hồi sinh) và h đi phá đảo :) trên đường đi gặp (chịch) tỉ thứ dị tật...

Ngôn ngữ: Jap

Loại game: Act / Guro / Royna / Torture / Horror /

Dowload


Một số hình ảnh trong game
Ký tên: FoxLIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét