Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016TÊN GAME:Soukou Akki Muramasa
THỂ LOẠI: AVD NTR ATC
DUNG LƯỢNG:5GB
BAO GỒM: BỘ CÀI GAME

NOI DUNG ; NOI THAT THI TOI MU TIT VE GAME NAY MOI CHOI THOI CHA HIEU MO TE GI CA AY NEN MAY BAN VAO MA CHOI NOAI CHUNG LA BONAY CHOI CUNG DUOC NEN KHUYEN MOAI NGUOI NHO CAM KHAN GIAY KHI CHOI VI TRONG GAME CO MOT SO DOAN XEM LAM TOI ROI NUOC MAT

1 SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAME:LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét