Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016


Tên khác: Si-Eun
Tác giả: Chap Sal Ttuk, Keum Sah Gong
Dịch: LẠC THIÊN, TRUYENTRANH8
Chỉnh sửa: ...
Sơ lược: tại sao lí trí không bao giờ điều khiển được thể xác...
Số  tập:  14/??
Link đọc online:                 

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét