Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

TÊN GAME: CUSTOM MAID 3D
DUNG LƯỢNG: 17 GB
BAO GỒM: BỘ CÀI GAME VÀ CÁC BẢNG PATCH, UPDATE

System Requirements Custom maid 3D

OS: Windows XP/Vista

Processor: Intel Pentium @ 2.4 GHz or equivalent AMD

Memory: 1GB RAM

Hard Drive: 4 GB Free

Video Memory: 512 MB

Video Card: Any VGA crads with DirectX support
LINK DOWN:
GOOGLE
GOOGLE 
 
 

1 SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAMEHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

+ SAU KHI TẢI VỀ ĐẦY ĐỦ 36 PART GAME BẠN TIẾN HÀNH GIẢI NÉN.

+ SAU KHI GIẢI NÉN XONG BẠN VÀO THƯ MỰC VỪA GIẢI NÉN MỞ THƯ MỤC CÓ TÊN 00 - Custom Maid 3D VÀ CHỌN FILE Installer.exe ĐỂ TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT

+ NHỮNG THƯ MỤC CÒN LẠI LÀ CÁC PATCH VÀ UPDATE CỦA GAME, SAU KHI CÀI ĐẶT GAME XONG TIẾN HÀNH CHẠY TỪNG PATCH, UPDATE MỘT.

+ 1 SỐ PATCH YÊU CẦU PHẢI CÀI DAEMON Tools Lite ĐỂ ĐỌC

+ SAU KHI ĐÃ CÀI ĐẶT ĐẦY ĐỦ CÁC PATCH VÀ UPDATE THÌ MỞ THƯ MỤC 13 - HF Patch 1.0.00 ĐỂ CÀI PATCH ENGLISH

+ SAU KHI ĐÃ LÀM HẾT TẤT CẢ MỚ Ở TRÊN RỒI THÌ CÓ THỂ VÀO CHƠI GAME ĐC RỒI.

+ NGOÀI RA BẠN CÓ THỂ DÙNG MaidTuner-1.5.1 ĐC ĐÍNH KÈM TRONG THƯ MỤC NÉN ĐỂ CHỈNH SAVE FULL NẾU CÁC BẠN KO CÓ THỜI GIAN CHƠI GAME (YÊU CẦU PHẢI CÀI .NET FRAMEWORK 3.5 ĐỂ CHẠY)
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét