Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022
TÊN GAME: CUSTOM MAID 3D 2 update ACT.2 + Manual + Update 1.33 
DUNG LƯỢNG: 6.85 GB
BAO GỒM: BẢNG MỞ RỘNG.

GHI CHÚ: ĐÂY LÀ PHẦN MỞ RỘNG CỦA GAME CUSTOM MAID 3D II TRƯỚC ĐÂY, VÌ VẬY NGƯỜI CHƠI BUỘC PHẢI CÓ BẢNG GAME TRƯỚC THÌ MỚI CÀI ĐC BẢNG NÂNG CẤP NÀY.
LINK GAME CUSTOM MAID 3D II: LINK


SYSTEM REQUIREMENTS
OS: WINDOWS XP / 7 / 8 / 8.1 (32 bit/64 bit)
 CPU: CORE i5(4Core) 2.5Ghz
GRAPHIC CARD: DirectX 11 - GPU(GeForce GTX 400 or more; Radeon HD 6000 or moreGeForce GTX 500or more)
Resolution: HD(1280×720) 32bit or HD(1920×1080)32bit

LINK DOWN:
GOOGLE1 SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAME

THEME SONG:

LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét