Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2022

TÊN GAME: Tenbin no La DEA. ~Ikusa Megami MEMORIA~
 TÊN TIẾNG NHẬT: 天秤のLa DEA。 ~戦女神MEMORIA~
DUNG LƯỢNG 7.26 GB
BAO GỒM: BỘ CÀI GAME, BẢNG NÂNG CẤP VÀ ENGLISH PATCH
LINK DOWN:
 
GOOGLE
 
 
SAVE FULL:


System Requirements: 
OS: WinVista/7/8 VRAM: 1280 * 720 HDD: 6,23 GB 
Genre: jRPG, Fantasy, Demon, Magic, Oral, Striptease, Big boobies, Straight, Harem

Description

This title is the continuation of the Ikusa Megami series and is a remake of the original title from 1999. Celica Sylphil obtained the body of a goddess by slaying her. As a result, he was chased by gods and nations, and hunted by assassins until the ‘water miko’, the guardian saint of the holy nation of Rewinia. During the Battle of Dounel, he lost almost all of his divine power while defeating the evil dragon Aracale. Rewinia was saved, but he had become a soul-less female body.

Before he had time to recover his wounds, the ‘water miko’ requested that he head to the Rerun area to investigate the disappearance of the princess of Rewinia 18 years ago. Following the Rewinian order of knights who had left before him, he arrived to find a giant labyrinth. Will he be able to uncover the truth and regain his lost power?
 1 SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAME

OPENINGHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:
+ TẢI GAME VỀ VÀ GIẢI NÉN
+ CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ TIẾNG NHẬT CHO MÁY TÍNH
+ DÙNG CÁC PHẦN MỀM ĐỌC Ổ ĐĨA ẢO NHƯ Alcohol 120% ; UltraISO ; DAEMON Tools Lite ĐỂ ĐỌC FILE CÓ ĐỊNH DẠNG MDF CÓ TÊN LÀ Install MỚI VỪA ĐC GIẢI NÉN RA.
+ VÀO FILE MDF CHỌN FILE SETUP ĐỂ TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT
+ TIẾP TỤC LÀM TƯƠNG TỰ ĐỐI VỚI FILE MDF CÓ TÊN LÀ Append Disk 1 ĐỂ TIẾN HÀNH NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG GAME.
+ SAU KHI CÀI XONG ĐẦY ĐỦ TA TIẾN HÀNH CÀI ENGLISH PATCH NHƯ SAU:

- Sau khi Install và cài đặt Append Disk 1 thì chạy ladea_103
- Lần lượt chép các File trong folder Copy 1, Copy 2, Copy 3, Fix Error vào Thư mục cài đặt game
- Chơi game bằng file có tên là "AGE Patch"

+ SAU KHI CÀI ENGLISH PATCH XONG THÌ CÓ THỂ CHƠI GAME ĐC RỒI.

LƯU Ý:
ĐỐI VỐI SAVE FULL 100% THÌ BẠN PHẢI COPY SAVE VÀ CHÈP ĐÈ NÓ VÀO ĐƯỜNG DẪN SAU:  C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Eushully\天秤のLaDEA\SAVE\

LIKE and Share this article: :

1 nhận xét: