Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021BotuPlay
- Bản nhỏ của Rapelay
- Đa số là cảnh "xxx" ko có thêm tính năng gì.
- Processor: Pentium III - 850MHz+
- Memory: 256Mb SDRAM or Greater
- Display: 640x480 and 16-bit Color
- Disc Drive: 4X DVD-ROM or Greater
- Audio: CDDA
- Pointer Device: Microsoft-Compatible Mouse
- Keyboard
PASSWORD (NẾU CÓ): lauxanh
MEGA

Hướng dẫn cài đặt

- Down về giải nén ra
- Dùng Deamon Tools moutn botuplay.cue
- click vào bt.exe để cài đặt
- Xong

EnglishLaucher: Chép tất cả vào mục cài Game (C:\Program Files\Illusion\BotuPlay)
Uncensor: Chép tất cả vào mục Data của Game (C:\Program Files\Illusion\BotuPlay\data).phần này các bác coi lại Rapelay nhá [LINK]LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét