Thứ Hai, 24 tháng 1, 2022

Soreyuke! Burunyanman Hardcore!!! EXTEND
DUNG LƯỢNG: 4.45 GB
BAO GỒM: BẢN CÀI GAME, SAVE FULL VÀ UPDATE 1.21


LINK DOWN:
 
Burunyanman Hardcore
 
Burunyanman Hardcore EXTEND
 


Là phiên bản nâng cấp của  Soreyuke! Burunyanman Hardcore!!!
Thêm 1 Nhân vật mới, Chế độ chơi mới và 1 Boss Nữa.


1 SỐ HÌNH ẢNH TRONG GAME
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét