Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012


Chú ý: Các bạn phải bật chế độ cho phép Download mod người lớn trong Nexus, ko giải thích hay hỏi về vấn đề này trong topic.

I, Mod khuôn mặt :
Tất nhiên đó là thứ đầu tiên mà chúng ta cần mod.

1, Enhanced Character Edit (ECE)
Làm lại Racemenu của game, tích hợp thêm các lựa chọn cho khuôn mặt nhân vật.

2,Univision face( Mod này làm khuôn mặt nhân vật giống mấy bọn JAV)


3,Envision Face( làm cho nhân vật chở nên cuter và younger)


4, Petty Face:
Mod này không cần lắm nhưng vẫn thêm vào cho anh thêm lựa chọn.


II, Mắt nhân vật: The Eyes of Beauty
Thêm các lựa chon cho mắt nhân vật, mod này khá hay cho ae xài.

III,Mod tóc nhân vật: ApachiiSkyHair.
Part 1 Part 2

IV, Mod Tai nhân vật: Nouserheres Ears

V, Mod body
a,UNP Blessed Body.

b,SeveNBase Body:

c, Caliente’s Beautiful Bodies

VI,Mod da nhân vật:

VII,Mod hành động, cũng như tác động vật lý cơ thể:
Thêm các hành động của tóc và boobs.

VIII, Mod cho NPC:
All Follower replacer
NPC Overhaul

Nếu cài Enhanced character edit vô mà vô game nó chỉ hiện có mỗi dòng History bên góc trái.
ngoài ra chẳng thấy gì hết thì xem clip này
LIKE and Share this article: :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét